Tillbaka till kategorin

Hantera externa kontakter

Klicka på Externa kontakter i menyn och sedan på redigeringsknappen för er kontaktlista.

Är det en befintlig kontakt som ska redigeras så klicka på redigeringsknappen för aktuell kontakt.

Annars klicka Ny kontakt och fyll i Företag, förnamn och efternamn samt eventuell ytterligare info. Klicka sedan Lägg till nytt telefonnummer och skriv in telefonnumret i +46-format samt kategorisera numret som Arbete, Privat eller Mobil.

 

 

För att skapa en helt ny kontaktlista:

För att skapa en extern kontaktlista, gå till Externa kontakter i menyn och välj Ny kontaktlista längst upp.
Döp kontaktlistan till exempelvis ”Externa kontakter”

Klicka Ny kontakt och fyll i Företag, förnamn och efternamn samt eventuell ytterligare info. Klicka sedan Lägg till nytt telefonnummer och skriv in telefonnumret i +46-format samt kategorisera numret som Arbete, Privat eller Mobil.
Lägg till ytterligare önskade kontakter.

På de användare som ska ha tillgång till kontaktlistan, öppna upp redigeringsläget på användaren under menyn Användare och under Avancerade inställningar lägg till ”KL – XXX” (där XXX är det namn du döpte kontaktlistan till ovan.)