Tillbaka till kategorin

Installation av PMR Mobil App

Det finns två sätt att installera PMR Mobil App. 

Ni kan ladda ner appen från App Store eller från Google Play Butik och sedan aktivera appen genom att knappa in ditt +46 och ditt mobilnummer utan första nollan.

Manual för hur man gör detta hittar du här.

 

För alternativ två krävs ett installations-SMS.

Detta hämtar du via minasidor.pmr.nu. Välj [Mina enheter]>[Installera mobilapp], klicka här på [Skicka] så kommer ett SMS till din mobiltelefon.
Er administratör kan också skicka ut SMS åt er via Administratörsvyn på minasidor.pmr.nu.

Klicka på länken meddelandet och välj Steg 1 [Ladda ner] för att ta hem appen.
När appen är nedladdad så återgå till länken och välj Steg 2 [Konfigurera]

Du är nu klar med installationen av din mobilapp.

Du hittar mer information om hur du använder appen i våra manualer för ’PMR Mobil App’.
pmr.nu/manualer

Minimikrav för garanterad funktion: Android 9.0 // iOS 13