Tillbaka till kategorin

Hantera användare

Klicka på Användare i menyn till vänster för att få överblick och hantera alla era användare i PMR Växel.

Efter respektive användare så finns 4st knappar för olika åtgärder.
Exempel:

SMS-knappen: Klicka på denna för att skicka ut ett konfigurations-SMS till användaren för GO Mobilapp
Mail-knappen: Klicka på denna för att skicka ut ett konfigurations-mail till användaren för GO Softphone
Redigera-knappen: administrera användaren, se mer nedan
Radera-knappen: Radera användaren (går ej att backa tillbaka om användaren raderas)

När man går in i redigeringsläge på en användare så kommer man åt flera menyer/funktioner:
Exempel:

Användarfält – Här finns namn, e-postadress. Även lösenord och profilbild kan redigeras. ”Anpassat användarnamn” ska vara Primärnummer för att följa standard.

Rollfält – Här kan du som administratör aktivera hänvisning på en användare

Nummerfält – Här anges fastnätsnummer (Primärnummer) och ev. mobilnummer och fasta telefoner. När mobilnummer läggs till på en användare så ska även mobilprofil väljas:
                                                            Mex=mobilabonnemang integrerat med växellösning.
                                                            ej Mex=mobilabonnemang med annan operatör, privatabonnemang etc
När mex läggs till så ska även mobilnumret fyllas i på Sekundärnummer.
Observera att mobilabonnemanget behöver ”mexas” hos operatören, kontakta vår support om ni är osäker.

Extra fält – Sökord som kollegor och telefonist kan söka på för att få träff på användaren

Deaktivering – Om du vill ange ett datum för borttagning av användaren

Avancerade inställningar – Här anger man vilka grupp-funktioner användaren ska ha.
Här anges även om användaren ska vara administratör (få tillgång till administratörsvyn på Mina Sidor),
aktivera softphone-licens och flertalet andra tilläggs/special-tjänster

Förklaring av grupper under Avancerade inställningar:
EX-Arbetstid – Om man vill kunna välja visa mobilnummer utanför arbetstid
EX-Ej lämna meddelande i röstbrevlåda – Om man inte vill att inringande part ska kunna lämna meddelande till användaren
EX-Hänvisning påverkar även mobilnummer – Med denna så stängs även mobilnumret när användaren hänvisar sig. Annars stängs bara fastnätsnumret och mobilnumret ringer igenom
EX-Samtal väntar på fastnätsnummer – Aktiverar samtal väntar på fastnätsnummer (OBS: Samtal väntar måste aktiveras i mobiltelefonen också)
EX-Samtal väntar på mobilnummer – Aktiverar samtal väntar på mobilnummer (OBS: Samtal väntar måste aktiveras i mobiltelefonen också)
EX-Val för telefonist i röstbrevlåda – Om man vill aktivera val att komma till telefonist i användarens röstbrevlåda
EX-Vidarekoppling påverkar även mobilnummer – Om vidarekoppling aktiveras i GO så vidarekopplas även mobilnumret.

Om ni inte har tillgång till ovan grupper så har ni istället grupper som heter .Hänvisning med RBL osv.
Som standard ska användaren då vara med i grupperna:
.Hänvisning med RBL
.Med RBL

En användare som inte vill ha röstbrevlådan aktiverad:
.Hänvisning utan RBL
.Utan RBL
En användare som vill ha Samtal väntar-funktion:
.Hänvisning med RBL
.Samtalväntar med RBL