Tillbaka till kategorin

Omstart mobiltelefon

Beter sig inte din mobiltelefon som den bör. Funkar inte mobildata, hämtas inte mailen eller bryter den samtal etc?

Börja alltid med att starta om din mobiltelefon.

iPhone:
Att starta om telefonen på vanligt sätt gör inte en komplett rensning av minnet i telefonen.
Håll både vilo-/väckningsknappen och hemknappen intryckta i minst 10 sekunder tills Apple-logotypen visas.
För en mer utförlig beskrivning, vänligen se Apple’s hjälpdokument.

Telefonen startar då om, och du får ange ev. PIN-kod eller ditt lösenord.

Testa sedan av funktionaliteten. Om ni fortfarande har problem, kontakta vår Support.