Tillbaka till kategorin

Fel nummervisning

Upplever du att vissa av dina samtal inte presenteras med det telefonnummer du valt?

Tyvärr hanterar vissa operatörer detta på ett sätt som gör att ditt fastnätsnummer ibland visas även om du valt tex. ”visa mobilnummer”.
Har du standardläge med att visa ditt fastnätsnummer så finns inga problem med nummervisningen.*

Operatörerna skickar med både fastnummer och mobilnummer i signaleringen när man väljer att visa mobilnumret, då det är fastnumret som mobilen är knuten till hos operatörerna.

Detta medför att när samtalet sätts upp, så har de information om vilket nummer som ringer och vilket nummer som ska presenteras hos mottagaren.

När samtalet går vidare inom och mellan operatörerna så tar vissa system och ”byter plats” på dessa nummer och detta medför då att fastnätsnumret visas för den uppringda parten.

Nedan en status för olika operatörer i dagsläget (2019):

 

Är du Telia-kund:
Mot Touchpoint och Touchpoint Plus skall Telia ha löst detta. Under året skall troligen även samtal till övriga Teliaväxlar och Telias fastnät ha en lösning enligt Telia.
Samtal till en 3-kund kan visa fel nummerpresentation.
Tele2 och Telenor ska hantera detta korrekt när de får in ett samtal från Telia.
Uppdatering nov 2017: Telia säger sig ska lösa merparten av kvarvarande problem under Q1 2018.
Uppdatering nov 2018: Enligt Telia är problemet löst i stort, kan finnas fall mot visa äldre telestationer som inte är uppdaterade ännu.
Uppdatering aug 2019: Mindre problem kvarstår mot gamla PSTN-nätet

Vissa inkommande samtal till mobil vid utlandsvistelse visar egna telefonnumret och ej den inringades telefonnummer

 

Är du Tele2-kund:
Tele2 hanterar detta korrekt inom sitt egna nät.
Tre och Telia kan visa fel nummer.
Telenor skall fungera.

Vissa inkommande samtal till mobil vid utlandsvistelse visar egna telefonnumret och ej den inringades telefonnummer, TELE2 ska lösa detta under 2019
Uppdatering aug 2019: Fel nummer vid utlandsvistelse har TELE2 löst i ny sip-trunk som levereras från sept. 2019. Befintliga kunder kommer att migreras löpande inom 1-2år. Upplever ni detta som ett stort problem så kan detta prioriteras, kontakta oss på PMR.

 

Är du 3-kund:
Felaktig nummervisning kan uppstå både inom 3 och till Telia.
Tele2 och Telenor skall fungera.

Vissa inkommande samtal till mobil vid utlandsvistelse visar egna telefonnumret och ej den inringades telefonnummer.

 

Är du Telenor-kund:
Inga problem med nummerpresentation.*

De använder inte samma metod med att både fastnätsnummer och valt presentationsnummer skickas med i signaleringen.
Uppdatering aug 2019: *Mot vissa gamla abonnemang i PSTN-nätet fungerar ej nummerpresentation korrekt (grundproblemet i detta inlägg), Telenor har valt att i dessa scenarier visa Dolt nummer. Detta gäller även om man valt att visa sitt fastnätsnummer för utgående samtal