Våra Värderingar

På vår arbetsplats finns det alltid glädje och det är aldrig långt till skratt. Vi tycker det är stimulerande att arbeta i en snabbföränderlig bransch som kräver att man alltid står på tå. Vi älskar utmaningen att lösa våra kunders telefoni. Vårt engagemang och vår passion för det vi gör ska leda till en långsiktig affärsrelation med våra kunder och samarbetspartners. Alla ska känna sig stolta över att vara en del av PMR och det vi åstadkommer varje dag. Samtidigt skall vi alltid vara ödmjuka inför varandra, våra kunder och samarbetspartners. Här vill vi presentera våra värderingar, det vi står för!

 


Premium

De produkter och tjänster som vi levererar, det vi säger och allt vi gör ska upplevas som Premium. Detta skall genomsyra hela vår organisation. För oss innebär det att medarbetarna alltid har hög kompetens på alla produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi ger kunderna lite mer än de förväntar sig, har en hög servicegrad och hög leveranssäkerhet. Ordning och reda i våra butiker och kontor är en självklarhet. PMR erbjuder alltid kunderna bästa lösning till bästa pris.

En för alla, alla för en

Vår organisation bygger på ömsesidigt förtroende och respekt för varandra. Vi eftersträvar ett prestigelöst arbetsklimat där alla hjälps åt för att få verksamheten att fungera. Alla är lika viktiga kuggar i maskineriet. Vår helhetssyn skapar delaktighet och ökad samverkan inom företaget.

Äga kundens problem

De fråge- och problemställningar som vi får från våra kunder skall vi äga genom hela processen fram till att kunden får slutgiltig återkoppling. Vi skall aldrig lämna något ifrån oss till tredje part. Vi ska ha kontroll över flödet och hela tiden hålla kunden informerad.

Respekt

Respekt för våra och andras pengar utgör grunden för vår överlevnad. Vi skall alltid visa en kostnadsmedvetenhet både inom företaget och gentemot våra kunder och samarbetspartners.

Pålitlighet & Ärlighet

Pålitlighet skall genomsyra alla relationer och kontakter vi har mellan medarbetare, kunder och samarbetspartners. Punktlighet och respekt för andras tid är en självklarhet för oss. Vår ärlighet och tillgänglighet skapar en långsiktig trygghet i relationen med våra kunder och samarbetspartners. Vi skall alltid vara tydliga i vår kommunikation så att missförstånd undviks.

Det lilla extra

Varje dag skall vi överträffa våra egna, våra kund-ers och våra samarbetspartners förväntningar. Det krävs inte så mycket för att man skall lyckas ge våra kunder ”det lilla extra” som ger en känsla av välbefinnande. I sättet vi kommunicerar med vår omvärld skall våra värderingar skapa förtroende för oss hos våra kunder och samarbetspartners.