Jag är intresserad av se över vårt företags telefonilösning

Visa meny

Våra Värderingar

På vår arbetsplats finns det alltid glädje och det är aldrig långt till skratt. Vi tycker det är stimulerande att arbeta i en snabbföränderlig bransch som kräver att man alltid står på tå. Vi älskar utmaningen att lösa våra kunders telefoni. Vårt engagemang och vår passion för det vi gör ska leda till en långsiktig affärsrelation med våra kunder och samarbetspartners. Alla ska känna sig stolta över att vara en del av PMR och det vi åstadkommer varje dag. Samtidigt skall vi alltid vara ödmjuka inför varandra, våra kunder och samarbetspartners. Här vill vi presentera våra värderingar, det vi står för!

 

En för alla, alla för en

Vår organisation bygger på ömsesidigt förtroende och respekt för varandra. Vi har ett prestigelöst arbetsklimat där alla hjälps åt för att få verksamheten att fungera. Alla är lika viktiga - Tillsammans är vi starka.

 

Det finns alltid en lösning

När Vi stöter på motstånd ska Vi vara kreativa, tänka utanför boxen och alltid finna en väg till lösning. 

 

Äga processen

De frågor och problemställningar Vi ställs inför ska Vi äga genom hela processen och löpande hålla motparten informerad. Vi ska alltid tänka på konsekvensen av vårt handlande och säkerställa att allt blivit rätt. 

 

Engagemang vinner

Med passion och engagemang ska Vi varje dag överträffa kunders, samarbetspartners och våra egna förväntningar samt sträva efter att alltid göra mer än vad som förväntas. 

 

Långsiktiga och personliga relationer

Ärlighet, pålitlighet och tillgänglighet skapar en långsiktig trygghet i relationen med kollegor, kunder och samarbetspartners.

Vi ska alltid vara tydlig i vår kommunikation och alltid hålla de löften Vi ger.

Punktlighet och respekt för allas tid är en självklarhet. 

 

En värld i förändring

Vi ska hela tiden vara proaktiva och agera snabbt vid förändringar. 

 

Kundupplevelse i världsklass

Våra kunder ska alltid uppleva snabb service och hög tillgänglighet hos oss - Vårt arbete gör skillnad!