Jag har just hjälpt QSI Sweden till en bättre växellösning!

En ovanligt praktisk IT-leverantör
QSi Sweden AB erbjuder IT-konsultjänster och lösningar inom infrastruktur, säkerhet samt informationshan- tering. Vi fokuserar på att erbjuda funktioner och pratar hellre om tillämpningar än vad som är den tekniska lösningen. QSi har sedan starten 2005 uppnått hög partnerstatus hos de leverantörer som vi har ett djupt samarbete med. Vi har gott renommé för våra lösningar hos både kunder och partners. Med en långsiktig och noga uttänkt strategi i botten har vi byggt ett stabilt företag med god ekonomi. Vårt erbjudande bygger på en tydlig strategi med noga utvalda fokusområden och vi arbetar målmedvetet tillsammans med våra partners
för att erbjuda effektiva IT-lösningar till våra kunder. Våra egna krav på konsulterna, säljarna och företagets ledning är höga. Därför är det också viktigt att erbjuda mycket utbildning och utmanande uppdrag. QSi försöker hela tiden leverera i en positiv anda där man får ut mer än man har förväntat sig. Vi önskar att våra kunder ska se oss som “En ovanligt praktisk IT-leverantör”.


Vår lösning
Qsi Sweden AB valde en operatörsoberoende IP växel från PMR som heter PMR Powered by Easy Telefoni. Denna växel är mycket flexibel och anpassningsbar. Man kan kombinera mobil-, fasta och trådlösa telefoner samt softphone i datorn. Allt samlas i samma växel och man får en bra överblick på samtliga medarbetare. Växeln erbjuder också stora möjligheter att möta inringande kunder på ett bra sätt genom olika svarsgrupper, köfunktioner och hänvisning.

”PMR är det självklara valet utav telefonileverantör, då deras djupa kompetens och breda lösningsutbud ger oss den bäst passande lösning för vår verksamhet. Och helt anpassad efter hur vi jobbar i våra arbetsflöden. Jag gillar att man inte tvingas använda en speciell operatör utan nästan är helt operatörsoberoende i PMR’s lösningsförslag. Den service vi får från PMR är mycket värdefull och självklar för QSi.”

Christer Persson, VD och delägare.

Kontakta mig
Pelle Lilja
Vice VD
0451-38 19 01
pelle@pmr.nu