Jag har just sålt en ny växel- lösning till en av era grannar!

Totalleverantör inom kakel, el och vvs
Lunds Kakelvaruhus, El-Cirkeln i Lund samt VVS-Cirkeln i Lund är en koalition mellan tre företag som jobbar över hela Skåne, vars idé är att vara totalleverantör inom just kakel, el och vvs, både till privatpersoner och företag. Fullcertifierade jobbar de gemensamt för att göra det enkelt för slutkunden, genom att erbjuda helhetslösningar där de använder hela bredden av kompetens inom sina områden och genom att ha en och samma kontaktper- son från start till mål.


Vår lösning
Företagen är egna företag och avdelningar men jobbar ändå gemensamt. Kraven på växeln, blev därför mycket mer komplicerade, då det var viktigt att kunderna enkelt skulle komma rätt när de ringde in. De valde en iP-baserad växel från Easy telefoni, just pga av den höga funktionalitet samt anpassningsbarhet som den erbjuder. De kan kombinera mobil-, fasta och trådlösa telefoner och får en bra överblick på alla medarbetare. I och med att den dessutom är operatörsoberoende, kunde även trafikavtalen optimeras till det yttersta och således även besparingen i kostnaderpå alla medarbetare. I och med att den dessutom är operatörsoberoende, kunde även trafikavtalen optimeras till det yttersta och således även besparingen i kostnader.

”Lunds Kakelvaruhus, El-Cirkeln i Lund samt VVS-Cirkeln i Lund har ett samarbetsavtal med PMR och Easy Telefoni som vi är mycket nöjda med. PMR hjälper oss med abonnemang, mobiltelefoner och att förhandla fram trafikavtal och priser gentemot operatör. Vi uppskattar att PMR verkligen lärt känna oss och våra behov och anpassat hela vår telefoni och växel efter just dessa.”

Jimmy Jönsson, VD El-Cirkeln i Lund AB

Kontakta mig
Christoffer Sjölin
Företagssäljare
040-685 81 03
christoffer@pmr.nu